Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Joanna Nakonieczny
 1. Kryński Z., Stańczyk J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a system jakości ISO, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5, 2003;
 2. Kryński Z., Stańczyk J., Znaczenie kapitału intelektualnego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa [w] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, pod redakcją E. Niedzielskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004;
 3. Kryński Z., Stańczyk J., Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w wybranych gminach województwa podkarpackiego [w] Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod redakcją K. Jaremczuka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004;

 4. Kryński Z., Stańczyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie po prywatyzacji [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki  i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych, pod redakcją M. G. Woźniaka, Uniwersytet Rzeszowski, cz. 2, Zeszyt 7, Rzeszów 2005;
 5. Stańczyk J., Kryński Z.,  Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego wiedzy, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki  i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych, pod redakcją M. G. Woźniaka, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt 10, Rzeszów 2007;

 6. Kryński Z., Stańczyk J., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w województwie podkarpackim w latach 2000-2006 [w] Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich, pod redakcją D. Kusza i Z. Kryńskiego,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Zeszyt 36, Krosno 2009;

 7. Nakonieczny J., Zastosowanie rachunku kosztów w logistyce [w] Logistyka stosowana, pod red. D. Zimona, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 113-124.

 8. Nakonieczny J., Wybrane metody kalkulacji rozliczeń pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wrocław 2017, s.252-263.
 9. Nakonieczny J., Zimon G.: Cost accounting in a manufacturing company [w:] Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. International Scientific Conference Proceedings, pod red. Slavíčková P., Palacky University, Olomouc 2017, s.808-816.
 10. Nakonieczny J., Documentation on Transfer Prices, [w:] Wybrane problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, pod. red. Z. Głodka i M. Trockiej, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 15, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 115-128.
 11. Murzina J., Turcekova N., Mensh E., Nakonieczny J., Family business and business dynasties: A case study of Russia, Journal of International Studies Vol. 11, No 2, Szczecin 2018, p. 288-303.  
 12. Nakonieczny J., Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - studium przypadku, Marketing i Rynek nr 9, 2018, s. 673-688.
 13. Nakonieczny J., Efektywność kapitału intelektualnego w oparciu o metodę VAICTM, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wrocław 2018, s.288-300. 
 14. Nakonieczny J., Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 522, Wrocław 2018, s. 54-65.
 15. Svazas, M., Navickas, V., Krajnakova, E., & Nakonieczny, J., Sustainable supply chain of the biomass cluster as a factor for preservation and enhancement of forests, Journal of International Studies, 2019, 12(2), pp. 277-288.
 16. Mentel G., Nakonieczny J., Weather risk end energy consumption in Poland [w:] Energy Transformation towards Sustainability pod red. M. Tvaronaciene, B. Ślusarczyk, Elsevier, 2019, s.113-132.
 17. Nakonieczny J., Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, no. 11, Wrocław 2019, s.96-114.
 18. Nakonieczny J., Sealing the Tax System in Poland, Conference Proceedings, 35th IBIMA Conference, 1-2 April 2020, Seville, Spain.
 19. Cherednichenko O., Havrysh V., Shebanin V., Kalinichenko A., Mentel G., Nakonieczny J., Local Green Power Supply Plants Based on Alcohol Regenerative Gas Turbines: Economic and Environmental Aspects,  Energies 2020, 13(9), 2156, pp.1-21. (ISSN 1996-1073).
 20. Kostiukevych, R., Mishchuk, H., Zhidebekkyzy, A., Nakonieczny, J., & Akimov, O. The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology 2020, 13(3), pp. 46-63 (ISSN 2071-789X).
 21. Osadcha O., Pavelko O., Nakonieczny J., Zinkevych O., Motivational Component of National Corporate Social Responsibility: Funding, Accounting and Reporting Aspects, International Journal of Business and Society 2020, 21(3), pp. 1012-1032.
 22. Stavytskyy A., Kharlamova G., Komendant O., Andrzejczaj J., Nakonieczny J., Methodology for Calculating the Energy Security Index of the State: Taking into Account Modern Megatrends, Energies 2021, 14 (12), 3621, pp. 1-19.
 23. Svazas M., Navickas V., Bilan Y., Nakonieczny J., Spankova J., Biomass Clusterization from a Regional Perspective: The Case of Lithuania, Energies 2021, 14, 6993, pp. 1-15.
 24. Nakonieczny J., Nesterowicz R., Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, Przedsiębiorczość - Edukacja 2021, 17 (2), s. 9-25.
 25. Nesterowicz R., Nakonieczny J., Ocena wyników działalności wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w świetle ogólnej sytuacji branży, Przedsiębiorczość - Edukacja 2021, 17 (2), s. 26-35.
 26. Zimon G., Nakonieczny J., Chudy-Laskowska K., Wòjcik-Jurkiewicz M., Kochański K., An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province, Risks 2022, 10 (1), 5, pp. 1-15.
 27. Ayaz M., Jehan N., Nakonieczny J., Mentel U., uz zaman Q., Health costs of environmental pollution faced by undeground coal miners: Evidence from Balochistan, Pakistan, Resources Policy 2022, 76 (2022) 102536, pp. 1-10.
 28. Gierałtowska U, Asyngier R, Nakonieczny J, Salahodjaev R. Renewable Energy, Urbanization, and CO2 Emissions: A Global Test. Energies 2022; 15 (9):3390, pp. 1-13, https://doi.org/10.3390/en15093390
 29. Nesterowicz R., Nakonieczny J., Nesterowicz A., Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo ‑hutniczej, Przedsiębiorczość - Edukacja 2022, 18 (1), s. 18–30. https://doi.org/10.24917/20833296.181.2

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję