Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Joanna Nakonieczny
 1. Kryński Z., Stańczyk J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a system jakości ISO, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5, 2003;
 2. Kryński Z., Stańczyk J., Znaczenie kapitału intelektualnego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa [w] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, pod redakcją E. Niedzielskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004;
 3. Kryński Z., Stańczyk J., Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w wybranych gminach województwa podkarpackiego [w] Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod redakcją K. Jaremczuka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004;

 4. Kryński Z., Stańczyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie po prywatyzacji [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki  i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych, pod redakcją M. G. Woźniaka, Uniwersytet Rzeszowski, cz. 2, Zeszyt 7, Rzeszów 2005;
 5. Stańczyk J., Kryński Z.,  Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego wiedzy, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki  i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych, pod redakcją M. G. Woźniaka, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt 10, Rzeszów 2007;

 6. Kryński Z., Stańczyk J., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w województwie podkarpackim w latach 2000-2006 [w] Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich, pod redakcją D. Kusza i Z. Kryńskiego,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Zeszyt 36, Krosno 2009;

 7. Nakonieczny J., Zastosowanie rachunku kosztów w logistyce [w] Logistyka stosowana, pod red. D. Zimona, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 113-124.

 8. Nakonieczny J., Wybrane metody kalkulacji rozliczeń pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wrocław 2017, s.252-263.
 9. Nakonieczny J., Zimon G.: Cost accounting in a manufacturing company [w:] Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. International Scientific Conference Proceedings, pod red. Slavíčková P., Palacky University, Olomouc 2017, s.808-816.
 10. Nakonieczny J., Documentation on Transfer Prices, [w:] Wybrane problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, pod. red. Z. Głodka i M. Trockiej, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 15, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 115-128.
 11. Murzina J., Turcekova N., Mensh E., Nakonieczny J., Family business and business dynasties: A case study of Russia, Journal of International Studies Vol. 11, No 2, Szczecin 2018, p. 288-303.  
 12. Nakonieczny J., Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - studium przypadku, Marketing i Rynek nr 9, 2018, s. 673-688.
 13. Nakonieczny J., Efektywność kapitału intelektualnego w oparciu o metodę VAICTM, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wrocław 2018, s.288-300. 
 14. Nakonieczny J., Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 522, Wrocław 2018, s. 54-65.
 15. Svazas, M., Navickas, V., Krajnakova, E., & Nakonieczny, J., Sustainable supply chain of the biomass cluster as a factor for preservation and enhancement of forests, Journal of International Studies, 2019, 12(2), pp. 277-288.
 16. Mentel G., Nakonieczny J., Weather risk end energy consumption in Poland [w:] Energy Transformation towards Sustainability pod red. M. Tvaronaciene, B. Ślusarczyk, Elsevier, 2019, s.113-132.
 17. Nakonieczny J., Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, no. 11, Wrocław 2019, s.96-114.
 18. Nakonieczny J., Sealing the Tax System in Poland, Conference Proceedings, 35th IBIMA Conference, 1-2 April 2020, Seville, Spain.
 19. Cherednichenko O., Havrysh V., Shebanin V., Kalinichenko A., Mentel G., Nakonieczny J., Local Green Power Supply Plants Based on Alcohol Regenerative Gas Turbines: Economic and Environmental Aspects,  Energies 2020, 13(9), 2156, pp.1-21. (ISSN 1996-1073).
 20. Kostiukevych, R., Mishchuk, H., Zhidebekkyzy, A., Nakonieczny, J., & Akimov, O. The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology 2020, 13(3), pp. 46-63 (ISSN 2071-789X).
 21. Osadcha O., Pavelko O., Nakonieczny J., Zinkevych O., Motivational Component of National Corporate Social Responsibility: Funding, Accounting and Reporting Aspects, International Journal of Business and Society 2020, 21(3), pp. 1012-1032.
 22. Stavytskyy A., Kharlamova G., Komendant O., Andrzejczaj J., Nakonieczny J., Methodology for Calculating the Energy Security Index of the State: Taking into Account Modern Megatrends, Energies 2021, 14 (12), 3621, pp. 1-19.
 23. Svazas M., Navickas V., Bilan Y., Nakonieczny J., Spankova J., Biomass Clusterization from a Regional Perspective: The Case of Lithuania, Energies 2021, 14, 6993, pp. 1-15.
 24. Nakonieczny J., Nesterowicz R., Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, Przedsiębiorczość - Edukacja 2021, 17 (2), s. 9-25.
 25. Nesterowicz R., Nakonieczny J., Ocena wyników działalności wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w świetle ogólnej sytuacji branży, Przedsiębiorczość - Edukacja 2021, 17 (2), s. 26-35.
 26. Zimon G., Nakonieczny J., Chudy-Laskowska K., Wòjcik-Jurkiewicz M., Kochański K., An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province, Risks 2022, 10 (1), 5, pp. 1-15.
 27. Ayaz M., Jehan N., Nakonieczny J., Mentel U., uz zaman Q., Health costs of environmental pollution faced by undeground coal miners: Evidence from Balochistan, Pakistan, Resources Policy 2022, 76 (2022) 102536, pp. 1-10.
 28. Gierałtowska U, Asyngier R, Nakonieczny J, Salahodjaev R. Renewable Energy, Urbanization, and CO2 Emissions: A Global Test. Energies 2022, 15 (9):3390, pp. 1-13, https://doi.org/10.3390/en15093390
 29. Nesterowicz R., Nakonieczny J., Nesterowicz A., Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo ‑hutniczej, Przedsiębiorczość - Edukacja 2022, 18 (1), s. 18–30. https://doi.org/10.24917/20833296.181.2
 30. Shahzad U., Kamel Si Mohammed, Tiwari S., Nakonieczny J., Nesterowicz R, Connectedness between geopolitical risk, financial instability indices and precious metals markets: Novel findings from Russia Ukraine conflict perspective, Resources Policy 2023, 80 (2023) 103190, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103190
 31. Anu, Singh A.M., Raza S.A., Nakonieczny J., Shahzad U.,Role of financial inclusion, green innovation, and energy efficiency for environmental performance? Evidence from developed and emerging economies in the lens of sustainable development, Structural Change and Economic Dynamics 2023, 64, pp. 213-224, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.12.008
 32. Xu Y., Yuan L., Lee H., Baire S., Nakonieczny J., Zhao X., Fintech Development and Firm Technological Innovation Efficiency: Empirical Findings in China, IEEF Transactions on Engineering Management 2023, pp. 1-11, https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3239499

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję